top.jpg

pic3

pic2

muncitorinconstructii-investeste in oameni

muncitorinconstructii-pic1

pic1

Următor
Previous

Website cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu

Email Imprimare PDF

Curs de calificare nivelul 1


Calificarea: ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU
Cod nomenclator calificare : 5133.1.2, C.O.R. : 513301

1.- Pregătire teoretică de specialitate                 4 săpt. x 30 ore/săpt.......................120 ore
2.- Pregătire practică de specialitate           6 săpt. x 40 ore/săpt........................240 ore

TOTAL ore curs........................10 săptămâni................................360 ore

d.- Standard utilizat pentru elaborarea programelor de formare profesională : Pentru stabilirea competenţelor şi elaborarea programelor s-a folosit Standardul Ocupaţional pentru calificarea : Ingrijitoare bătrâni la domiciliu, Ediţia 2000

e.- Unităţi de competenţă profesională vizate  prin programa de pregătire :
Competenţe fundamentale :
1.- Comunicarea la locul de muncă
Competenţe generale la locul de muncă
a. Aplicarea normelor SSM şi PSI
b. Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare
c. Asigurarea perfecţionării profesionale
d. Completarea fişei de îngrijire a persoanei asistate
e. Gestionarea resurselor alocate
f. Planificarea activităţii zilnice
Competenţe specifice
a. Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
b. Acordarea primului ajutor persoanei asistate
c. Asigurarea confortului bătrânului asistat
d. Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor
e. Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
f. Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate
g. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale
h. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

f.- Certificarea finală a absolvenţilor

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen de absolvire în faţa unei comisii de examinare desemnată de Comisia Judeţeană de Autorizare.
Absolvenţii examenului primesc un Certificat de Absolvire tip, recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, însoţit de o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului" în care se precizează competenţele profesionale dobândite pe durata pregătirii.

Aici aveti Suportul de curs pentru cursul INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Parteneri

sigla-FRG fis Sigla Asociatia LCG Learning anofmis anofm solaris